Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

Ο Θανάσης Ντάλας είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός με 15ετή και πλέον εμπειρία στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Είναι πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής Γ΄τάξης σύμφωνα με τον Ν. 4409/2016. 

UA-35936740-1