Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Την εκτέλεση ενεργειακών επιθεωρήσεων και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). Διεκπεραίωση Φακέλου του προγράμματος Εξοικονομώ κατ' οίκον
    Ενεργειακή επιθεώρησηΕνεργειακή επιθεώρηση

 

 

 

 

 

  • Αδειοδότηση βιομηχανιών - βιοτεχνιών - εργαστηρίων - ξενοδοχείων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Υπηρεσίες εκτιμητικής ακινήτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-35936740-1