Η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) απαιτείται για όλα τα κτίρια, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

 • Η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου κτιρίου ή την ριζική ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3661/2008 και συγκεκριμένα μετά την κατασκευή του κελύφους (τοποθέτηση κουφωμάτων, υαλοπινάκων, χρωματισμοί κλπ), την τοποθέτηση όλων των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη ρευματοδότησή του.

Υφιστάμενα:

 •   Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
 •   Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
 •   Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον». Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407 Β, 2010),

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΑ;

Η ελάχιστη αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση ΠΕΑ, είχε καθοριστεί, σύμφωνα με τo Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄), ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, ως εξής:

Χρήση κτιρίουΑμοιβή €/τμΕλάχιστη Αμοιβή
Διαμέρισμα 2,00 150€
Μονοκατοικία 1,50 200€
Πολυκατοικία 1,00 200€
Άλλη χρήση εώς και 1000τμ 2,50 300€
Πάνω από 1000τμ 1,5 -

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να παρέχει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου σε εμάς είναι τα κάτωθι :

 • Τίτλοι Ιδιοκτησίας
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Α.Φ.Μ, ΔΟΥ)
 • Νομιμοποιήσεις ημιπαίθριων χώρων ή 4014/11
 • Αριθμός κτηματολογίου ΚΑΕΚ ( εφόσον υπάρχει)
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα και πρόσβαση στο λέβητα
 • Στέλεχος οικοδομικής άδειας ή αριθμός οικοδομικής  άδειας (Για κατασκευές απο το 1983)
 • Μελέτη θερμομονωσής, εφόσον είναι δυνατή ή προσκομισή της (Για κατασκευές απο το 1979)

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά δίνονται στην μορφή αντιγράφων στο Ενεργειακό Επιθεωρητή κατα την επισκεψή στο ακινητό σας.


Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
UA-35936740-1