• Αδειοδότηση βιοτεχνιών, βιομηχαΗλεκτρομηχανολογικές ΜελέτεςΗλεκτρομηχανολογικές Μελέτεςνιών & ξενοδοχείων
  • Μελέτη πυροπροστασίας & έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας
  • Μελέτη & Κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων
  • Υπευθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου
  • Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κίνδυνου          
  • Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
  • Υπηρεσίες υπευθύνου λειτουργιάς εγκαταστάσεων
  • Αδειοδοτηση μηχανημάτων έργου (κλαρκ, γερανοί, φορτωτές)

 

UA-35936740-1