Βιβλιοθήκη εικόνων

                                               

Έμπειρο στέλεχος του Συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος, παρέχει υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή σας. 

 

 

 

 

 

 

Επίσης έχουμε εκπονήσει μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κίνδυνου σε εταιρίες με μεγάλο φάσμα δρατηριοτήτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-35936740-1